Nova xarxa wifi

L’any 2015 vàrem instal.lar  una nova xarxa wifi per poder tenir  un servei més ràpid i de qualitat, amb accés a tot el càmping durant les 24 hores del dia.

Pot gaudir de 20 minuts gratuïts cada dia.
Per a més temps, consulti tarifes.