1. INFORMACIÓ CORPORATIVA

 

En compliment de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, AUBCAMP SL, l’informa que és titular dels llocs web: www.elplademar.com, d’acord amb l’exigència de l’article 10 de l’esmentada Llei, AUBCAMP SL, notifica les dades següents: el titular d’aquesta pàgina web és AUBCAMP SL, amb CIF/NIF: B58181462 i Registre Mercantil de BARCELONA, Tom: 40130. Full:  105, Full: B 72317 i Domicili Social: POMAREDA S/N, Codi Postal: 08380. Localitat: MALGRAT DE MAR, Província: BARCELONA. L’adreça de correu electrònic de contacte amb l’empresa és: [email protected]

 

  1. USUARI I REGIM DE RESPONSABILITATS

 

La navegació per accés i ús de la pàgina web www.elplademar.com i tots els subdominis i directoris inclosos sota la mateixa, així com els serveis o continguts que a través d’ell es puguin obtenir i tots els portals de domini propi sota titularitat de AUBCAMP SL,, atorga la condició d’Usuari, per la que s’accepten, en navegar per la pàgina de AUBCAMP SL,, totes les condicions d’ús que s’estableixen aquí sense perjudicar l’aplicació de la corresponent normativa d’obligat compliment legal segons el cas.

Per això, si les consideracions detallades en aquest Avís Legal no són de la seva conformitat, preguem no faci ús del Portal, ja que qualsevol ús que faci del mateix o dels serveis i continguts en ell inclosos implicarà l’acceptació dels termes legals recollits en aquest text.

La pàgina web de AUBCAMP SL, proporcionen gran diversitat d’informació, serveis i dades. L’Usuari assumeix la seva responsabilitat en l’ús correcte dels llocs web. Aquesta responsabilitat s’estendrà a: La veracitat i licitud de les informacions aportades per l’Usuari als formularis emesos per AUBCAMP SL, per accedir a determinats continguts o serveis oferts per la web.
L’ús de la informació, serveis i dades oferts per AUBCAMP SL, no aniran contra les disposicions d’aquestes condicions, la Llei, la moral, els bons costums o l’ordre públic o que, en qualsevol altre cas, puguin suposar lesió dels drets de tercers o del funcionament dels llocs web.

A aquest efecte, l’Usuari s’abstindrà d’utilitzar qualsevol dels continguts amb fins o efectes il·lícits, prohibits en aquest text, lesius dels drets i interessos de tercers, o que de qualsevol forma puguin danyar, inutilitzar, sobrecarregar, deteriorar o impedir la normal utilització dels continguts, altres Usuaris o de qualsevol Usuari d’Internet (hardware y software).

Els Usuaris respondran dels danys i perjudicis de tota naturalesa que l’empresa propietària de la web pugui patir, directament o indirectament, com a conseqüència d’incompliment de qualsevol de les obligacions derivades de l’ús de la Web i d’aquesta política de privacitat.

En particular, i a títol merament indicatiu i no exhaustiu, l’Usuari es compromet a no transmetre, difondre o posar a disposició de tercers informacions, dades, continguts, missatges, gràfics, dibuixos, arxius de so i / o imatge, fotografies del web .

Encara que AUBCAMP SL actua amb la màxima diligència possible, es pot donar el cas que alguna dada o informació no estigui del tot actualitzada en el moment que l’usuari del lloc web el consulti. Per això, les informacions que es presenten en aquesta web tenen una funció orientativa i no obliguen a AUBCAMP SL.

AUBCAMP SL no serà responsable de la informació que es pugui obtenir a través d’enllaços inclosos en la seva web.

AUBCAMP SL es reserva la facultat de realitzar, en qualsevol moment i sense necessitat de preavís, modificacions o actualitzacions de la informació i de qualsevol dels elements que integrin el disseny i configuració de la pàgina web